Är du redo för förändring?

Med VQ Legal får du ett modernt och kostnadseffektivt verktyg för juridiskt arbete. Det är ett helt nytt sätt att arbeta.

Är du redo för ett nytt arbetssätt?

Vi visar dig gärna hur det moderna och kostnadseffektiva verktyget VQ Legal kan förändra ditt juridiska arbetssätt.

Är du redo för ett modernt verktyg?

Verktyget VQ Legal kan enkelt specialanpassas efter dina behov till en integrerad del av ditt juridiska arbete.

Välkommen till den nya tjänsten VQ Legal

Med VQ Legal får du ett modernt och kostnadseffektivt verktyg för juridiskt arbete. Tjänsten består av en ny generation mallar som även utgör ett arbetsverktyg för att snabbt skapa anpassade dokument.

Med VQ Legal behöver du bara välja vilket ärende det gäller och ange förutsättningarna, så skapas automatiskt alla de dokument du behöver. Dessutom med helt anpassade formuleringar och med angivna uppgifter redan inlagda inuti dokumenten.

VQ Legal är ett kraftfullt verktyg som förenklar mitt arbete och frigör tid till andra uppgifter.

Åsa Sundberg, Legal Counsel, Carnegie Investment Bank AB

VQ Legal kan även specialanpassas för att integreras i verksamheten och bli en naturlig del av det juridiska arbetet. T.ex. kan dokumenten skapas direkt i rätt formatmall, få ett anpassat webb-gränssnitt och kompletteras med helt egna mallpaket.

Allt innehåll är framtaget och hålls ständigt uppdaterat av några av Sveriges främsta experter inom respektive rättsområde. Du får även löpande information om lag- och praxis-ändringar och nyheter i tjänsten.

Innehållet i VQ Legal

 • briefcase_ffffff_56_box

  Arbetsrätt

  Dokumentpaket för arbetsrättsliga ärende såsom uppsägning personliga skäl, avskedande, uppsägning arbetsbrist samt olika varianter av anställningsavtal för tillfällig anställning och tillsvidareanställning samt olika varianter av avslutsavtal m.m.

  Mer information om innehållet och experterna bakom »


 • Avtalssrätt

  Dokumentpaket med mallar inom M&A och kommersiell avtalsrätt såsom sekretessavtal, återförsäljaravtal, agentavtal, allmänna avtalsmallar med standardklausuler, fullmakter m.m.

  Mer information om innehållet och experterna bakom »


 • Bolagsrätt

  Dokumentpaket för de flesta bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. nyemission i olika varianter, fondemission, minskning av aktiekapitalet, fusion, likvidation, ombildning av bolag vid förvärv, företrädarförändring, bolagsordningsändring, avregistrering av revisor, nybildning, vinstutdelning m.m.

  Mer information om innehållet och experterna bakom »


 • IT-rätt

  Dokumentpaket med mallar inom det IT-rättsliga området, såsom konsultavtal, projektavtal, IT-driftavtal och avsiktsförklaring m.m.

  Mer information om innehållet och experterna bakom »

Information och kontakt

Är du intresserad av att få veta mer? Kontakta oss gärna via email till info@vqlegal.se, så kan vi berätta mer om möjligheterna med VQ Legal och utvecklingsplanerna framöver. Du kan t.ex. få dokumenten helt anpassade efter byråns eller företagets egen layout.

Vi bokar även gärna in en demonstration av tjänsten på plats hos er samt ger er möjlighet att få testa tjänsten gratis.

VQ Legal är skapad av jurister utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet. Allt innehåll är framtaget och hålls ständigt uppdaterat av några av Sveriges främsta experter inom respektive rättsområde.

Läs mer om VQ Legal

Våra samarbetspartners